Uchwała Nr XXVII/175/2020 z dnia 28 października 2020 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.