Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie nr PR.6733.9.2018 z dn. 28.12.2018r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN dla części działek nr: 100, 97, 223/10 obręb Głodno oraz 9/2, 12,73, 74 obręb Stare Paprockie Holendry

 

Krzymów, dnia 28.12.2018 rok


Wójt Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62 – 513 KrzymówNr PR.6733.9.2018


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krzymów

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)


ZAWIADAMIAM


o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia nN dla części działek nr: 100, 97, 223/10 obręb Głodno oraz 9/2, 12,73, 74 obręb Stare Paprockie Holendry, wszczęte na wniosek: Energa Operator SA Odział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez pana Józefa Buchelt.

W siedzibie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, pokój nr 5, w godz. od 8:00 – 15:00 można zapoznać się z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.


         

Z-ca Wójta
    /-/ Roman GęziakMetadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2018-12-28 08:48:40
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2018-12-28 08:50:32
Ostatnia zmiana:2018-12-28 08:50:34
Ilość wyświetleń:333