Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Gminy Krzymów
    Dane adresowe (0)
        Urząd Gminy Krzymów (1)
    Informacja dla osób niesłyszących (1)
    Podstawy prawne działania (0)
    Przewodnik po Urzędzie (0)
    Organizacja pracy Urzędu (0)
        Struktura organizacyjna (0)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
        Regulamin Pracy Urzędu (1)
    Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (1)
    Wzory wniosków (0)
    Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji (0)
    Informacje o stanie majątkowym (0)
    Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krzymów (1)
    Punkt nieodpłatnych porad prawnych (1)
    Punkt potwierdzający profil zaufany (1)
    Deklaracja dostępności (1)
    Raport dostępności (9)

Ogłoszenia
    2010 (0)
    2011 (0)
    2012 (0)
    2013 (0)
    2014 (0)
    2015 (0)
    2016 (0)
    2017 (0)
    2018 (0)
        Zgromadzenia publiczne (0)
    2019 (5)
        Harmonogram pracy punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim (0)
    2020 (3)
    2021 (0)
        Obwieszczenia sądowe, komornicze (6)
        Ogłoszenie (1)
    2022 (7)
    2023 (4)

Wójt
    Wójt Gminy Krzymów (1)
    Kompetencje i uprawnienia Wójta (1)

Rada Gminy
    Skład Rady (1)
    Komisje (0)
        Komisja Budżetowo-Gospodarcza (2)
        Komisja Samorządowa (2)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (2)
        Komisja Rewizyjna (2)
    Historia Rady Gminy (0)
        Kadencja 2002-2006 (4)
        Kadencja 2006 - 2010 (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (4)
    Ogłoszenia o sesji Rady Gminy (0)
        Kadencja 2006-2010 (39)
        Kadencja 2010-2014 (39)
        Kadencja 2014-2018 (47)
        Kadencja 2018-2023 (69)
    Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (28)
    Wygaśnięcie mandatu radnego (2)
    Transmisja z Sesji (2)
    Nagrania z obrad Sesji Rady Gminy Krzymów (0)
        Kadnecja 2018-2023 (66)
    Wykazy głosowań radnych (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 21 listopad 2018r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 12 grudnia 2018 roku (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 16 styczeń 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27 luty 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27 marzec 2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 24 kwiecień 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 20 maja 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 19 czerwiec 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 17 lipiec 2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów (Nadzwyczajna) - 14.08.2019r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 11.09.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 23.09.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 23.10.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 6.11.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27.11.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 19.12.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27.12.2019 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 22.01.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 12.02.2020r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 24.03.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 13.05.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów 22.06.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 29.07.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 2.09.2020 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 30.09.2020 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 6.10.2020 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 28.10.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 25.11.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 16.12.2020r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 30.12.2020 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27 stycznia 2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 24.02.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 24.03.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 28.04.2021 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 19 maja 2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 09.06.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 30.06.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 28.07.2021 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 05.08.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 25 sierpień 2021 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 29 wrzesień 2021 (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 12.10.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27.10.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 24.11.2021 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 15.12.2021 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 29 grudnia 2021 rok (1)
            Sesja Rady Gminy Krymów - 26.01.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 23.02.2022 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 09.03.2022 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 22.03.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 30.03.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27.04.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 25.05.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 29.06.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 07.07.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 27.07.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 31.08.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 28.09.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 26.10.2022 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 15.11.2022 (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 30.11.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 14.12.2022 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 28.12.2022 r. (1)
            Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzymów - 10.01.2023 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 25.01.2023 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 22.02.2023 r. (1)
            Sesja Rady Gminy Krzymów - 08.03.2023 r. (1)
    Interpelacje radnych (0)
        2021 (3)
        2019 (1)
        2023 (1)

Zbiór aktów prawa miejscowego
    Kadencja 2018-2023 (1)
    Kadencja 2014-2018 (1)
    Kadencja 2010-2014 (1)

Rozwój Gminy
    Strategia rozwoju (1)
    Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzymów na lata 2023 - 2033 (2)

Oświata
    Gimnazja (0)
        Gimnazjum w Krzymowie (0)
        Gimnazjum w Brzeźnie (0)
    Dotacje (0)
    Szkoły podstawowe (0)
        Szkoła Podstawowa w Krzymowie (17)
        Szkoła Podstawowa w Paprotni (2)
            Sprawozdania finansowe (2)
        Szkoła Podstawowa w Szczepidle (2)
            Sprawozdania finansowe (3)
        Szkoła Podstawowa w Brzeźnie (15)
            Sprawozdania finansowe (3)

Budżet
    Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (0)
        2011 (1)
        2010 (0)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2015 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
    Budżet gminy (1)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 (1)
        2016 (0)
        2017 (2)
        2018 (0)
    Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu (0)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (4)
        2013 (1)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        2010 (3)
        2011 (3)
        2012 (4)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2017 (2)
        2018 (4)
        2019 (6)
        2020 (5)
        2021 (5)
        2022 (2)
        2023 (5)
    Sprawozdania finansowe (0)
        2018 (3)
        2019 (3)
        2020 (3)
        2021 (3)

Podatki
    Wzory formularzy podatkowych (2)
        Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r. (6)
    Podatek od nieruchomości na rok 2023 (1)
    Podatek od środków transportowych na 2023 rok (1)

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
    w przygotowaniu (0)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Sprawozdanie finansowe (4)

Biblioteka Publiczna Gminy Krzymów
    Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie z Filiami w Brzeźnie i Paprotni (1)

Nabór na wolne stanowiska pracy
    Oferty pracy i rozstrzygnięcia konkursów (1)
    Rozstrzygnięcia konkursów (5)

Oświadczenia Majątkowe
    Oświadczenia Radnych Gminy (0)
        2014 (15)
        2015 (15)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 - koniec VII kadencji (2014-2018) (1)
        2018 - początek VIII kadencji 2018-2023 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
            Wyjasnienie do oswiadczen majatkowych radnych za 2019 rok. (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
    Druk oświadczenia majątkowego - radni - wzór do pobrania (1)
    Oświadczenia Wójta Gminy (0)
        2003 (0)
        2004 (0)
        2005 (0)
        2006 (0)
        2007 (0)
        2008 (0)
        2009 (0)
        2010 (0)
        2011 (0)
        2012 (0)
        2013 (1)
        2014 - koniec VI kadencji (1)
        2014 - początek VII kadencji (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 - koniec kadencji (1)
        2018 - początek kadencji (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
    Oświadczenia Pracowników Samorządowych (0)
        2011 (0)
        2012 (0)
        2013 (0)
        2014 (6)
        2015 (7)
        2016 (9)
        2017 (7)
        2018 (7)
        2019 (1)
        2019 (9)
        2020 (8)
        2021 (10)
    Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych (0)
        Oświadczenia Dyrektorów Szkół (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (4)
            2014 (5)
            2015 (4)
            2016 (6)
            2017 (4)
            2018 (4)
            2019 (8)
            2020 (4)
            2021 (4)
        Oświadczenia Dyrektora GOK (9)
        Oświadczenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej (9)
        Oświadczenia Kierownika GOPS (20)
        Oświadczenia Kierownika WTZ (5)
        Oświadczenia Komendanta Straży Gminnej (4)
        Oświadczenia Dyrektora Żłobka Gminnego "MALUSZEK" (5)
    Druk oświadczenia majątkowego - pracownicy samorządowi - wzór do pobrania (1)

Kontrole
    w przygotowaniu (0)

Zamówienia Publiczne
    Plan zamówień publicznych (7)
    Platforma Zakupowa - OpenNexus (1)
    Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł (0)
        2021 (1)
    Archiwum (0)
        Przetargi (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (0)
                2006 (0)
                2007 (0)
                2008 (0)
                2009 (0)
                2010 (0)
                2011 (0)
                2012 (0)
                2013 (28)
                2014 (22)
                2015 (14)
                2016 (11)
                2017 (12)
                2018 (13)
                2019 (12)
            Unieważnione (0)
                2006 (0)
                2009 (0)
                2010 (0)
                2011 (0)
                2012 (0)
                2013 (1)
                2014 (7)
                2015 (1)
                2017 (5)
                2018 (5)
                2019 (0)
            Dialog techniczny (1)
        Przetargi ustne (7)
        Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro (4)
        Szkoła Podstawowa w Brzeźnie (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro (0)
            Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro (1)

Ochrona Środowiska
    Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Wniosek (1)
        Zgłoszenie (1)
        Zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1)
    Sprawozdania (3)
    Decyzje Środowiskowe (0)
        Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (0)
            2006 (0)
            2007 (0)
            2008 (0)
            2009 (0)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (0)
            2019 (0)
        Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (0)
        Obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowych (0)
            2006 (0)
            2007 (0)
            2008 (0)
            2009 (0)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (0)
            2019 (0)
            2020 (0)
        Decyzje (0)
            2016 (0)
            2017 (0)
            2018 (0)
        Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania (15)
        Obwieszczenia o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym nieruchomości (0)
        Informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa (0)
    Plany i Programy (0)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (2)
    Jakość wody (28)
    Czyste Powietrze (3)
    Odpady (0)
        Deklaracja (1)
        Harmonogram (3)
        Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (2)
        Osiągnięte poziomy recyklingu (9)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (10)
        Jak segregować odpady (2)
        Miejsca zagospodarowania odpadów (1)
        Odbór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1)
        Reguamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzymów (2)
    Obwieszczenia, Informacje (22)
    Zezwolenia na odbiór i transport nieczytości płynnych (0)
        Wniosek (1)
        Wykaz (0)
    Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Azbest (1)
    Szkody (1)
    Ogłoszenia (0)
        2019 (4)
        2020 (1)
    Koła Łowieckie (5)

Dostęp do informacji publicznych
    Informacja publiczna (0)
        2020 r. (0)
    Redakcja (1)
    Dziennk Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dzienniki Urzędowe (1)
    2019 (0)

Wybory
    Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2008-2011 (1)
    Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2012-2015 (1)
    Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencja 2015-2019 (1)
    Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 (1)
    Wybory uzupełniające na Ławników Sądowych na kadencję 2016-2019 (1)
    Wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019-2023 (1)
    Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. (19)
    Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023 (2)
    Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 (22)
    Wybory Prezydenta Rzaeczpospolitej Polskiej 10 maja 2020 (12)
    Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 (16)

Zlecanie zadań publicznych

Wzory wniosków do pobrania
    Ewidencja ludności (10)
    Dowody osobiste (0)
    Urząd Stanu Cywilnego (19)
    Dla obywateli Ukrainy (2)
    Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Organizacje pozarządowe (14)

Nieruchomości
    Komunalizacja (1)

Planowanie przestrzenne
    Decyzje celu publicznego (0)
        Obwieszczenia (0)
            2006 (6)
            2007 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (3)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (3)
            2008 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (7)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (7)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (7)
            2009 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
            2010 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (3)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (3)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (3)
            2011 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (8)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (8)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (7)
            2012 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (10)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (9)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (11)
            2013 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (4)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (4)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (4)
            2014 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (1)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (1)
            2015 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
                Obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie (1)
            2016 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
            2017 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (2)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (2)
                Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (1)
                Obwieszczenia o podjęciu zawieszonych postępowań (2)
            2018 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (5)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (6)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (5)
                Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (2)
                Obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie (2)
                Obwieszczenia o przekazaniu sprawy do SKO (3)
                Obwieszczenie w trakcie postępowania administracyjnego (2)
            2019 (0)
                Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (3)
                Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (3)
                Obwieszczenia o wydaniu decyzji (5)
                Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (0)
                Obwieszczenia o niezałatwieniu sprawy w terminie (0)
                Obwieszczenia o przekazaniu sprawy do SKO (0)
                Obwieszczenie w trakcie postępowania administracyjnego (0)
            2020 (0)
                obwieszczenie o wszczęciu postępowania (1)
                obwieszczenie o zakończeniu postępowania (1)
                obwieszczenie o wydaniu decyzji (0)
                obwieszczenie o zawieszeniu postepowania (0)
                obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie (0)
                obwieszczenie o przekazaniu sprawy do SKO (0)
                obwieszczenie w trakcie postepowania (0)
            2021 (0)
                obwieszczenie o wszczęciu postępowania (10)
                obwieszczenie o zakończeniu postępowania (11)
                obwieszczenie o wydaniu decyzji (10)
                obwieszczenie o zawieszeniu postepowania (1)
                obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie (0)
                obwieszczenie o przekazaniu sprawy do SKO (0)
                obwieszczenie w trakcie postepowania (1)
                obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania administracyjnego (1)
                obwieszczenie o ponownym przesłaniu projektu decyzji celu publicznego do uzgodnień (1)
            2022 (0)
                obwieszczenie o wszczęciu postepowania (4)
                obwieszczenie o zakończeniu postepowania (2)
                obwieszczenie o wydaniu decyzji (2)
                obwieszczenie o zawieszeniu postepowania (1)
                obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie (0)
                obwieszczenie o przekazaniu sprawy do SKO (0)
                obwieszczenie w trakcie postepowania (0)
                obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postepowania administracyjnego (0)
                obwieszczenie o ponownym przesłaniu projektu decyzji celu publicznego do uzgodnień (0)
                obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki (1)
        Decyzje (0)
            2006 (5)
            2007 (3)
            2008 (7)
            2009 (1)
            2010 (3)
            2011 (7)
            2012 (11)
            2013 (4)
            2014 (1)
            2015 (2)
            2016 (2)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (0)
            2021 (0)
        Decyzje o warunkach zabudowy (0)
            1 (0)
            2 (1)
    Decyzje o warunkach zabudowy (0)
        2022 (7)

Sport
    w przygotowaniu (0)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    w przygotowaniu (0)

Zabytki
    w przygotowaniu (0)

Gospodarka odpadami komunalnymi
    w przygotowaniu (0)

Petycje
    Petycje (1)
        2021 (3)
        2022 (0)
            Petycje skierowane do Wójta Gminy Krzymów (7)
            Petycje skierowane do Rady Gminy Krzymów (2)
            Petycja w sprawie "utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy". (1)
    Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (0)
        Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku w Urzędzie Gminy Krzymów (1)
        Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku w Urzędzie Gminy w Krzymowie (1)
        Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Krzymowie. (1)
        Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021. (1)

Konsultacje społeczne
    Konsultacje społeczne (8)

Obwieszczenia
    2019 (1)

Opieka nad dziećmi do lat 3
    w przygotowaniu (0)
    Sprawozdania (0)
        2021 (1)
        2020 (1)

Gmina
    Załatwianie spraw (0)
        Alkohol - zezwolenia (1)
        Budowa - procedury (1)
        Decyzje Środowiskowe (1)
        Dofinansowania (0)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (0)
        Nieruchomości - podziały (1)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Obrona cywilna (0)
        Odpady (1)
            Odpady (1)
            Nieczystości ciekłe (1)
        Pas drogowy (3)
        Pomoc społeczna (0)
        Rolnictwo (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Testament - sporządzanie (0)
        Urodzenia - rejestracja (0)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (0)
        Wojsko (0)
        Wybory - reklamacje (0)
        Zbiórka publiczna (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (2)
        Podatki (0)
            Podatek - nadpłata (0)
            Podatek od nieruchomości (1)
            Podatek od posiadania psów (0)
            Podatek od środków transportu (1)
            Podatek rolny i leśny (0)
            Podatki - postępowanie (0)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
            Targowisko - opłata (0)
        Zagospodarowanie przestrzenne gminy (1)
        Nadanie numeru nieruchomości (1)
        Petycje (1)
            2016 (1)
            2017 (3)
            2019 (5)
            2020 (7)
            2021 (8)
            2022 (1)
        Świadczenia rodzinne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Inne (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Zebrania sołeckie (0)
        Zebrania sołeckie zwoływane przez Wójta Gminy (4)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Pomoc publiczna i ulgi (14)
    Straż Gminna (0)
        Informacje ogólne (0)
            Dane kontaktowe (1)
            Pracownicy Straży Gminnej (1)
            Zadania i uprawnienia Straży Gminnej (1)
            Podstawy funkcjonowania Straży Gminnej (0)
                Regulamin Organizacyjny Straży Gminnej w Krzymowie (1)
                Ustawa o Strażach Gminnych (1)
        Harmonogramy Kontroli Ruchu Drogowego (13)
        Legalizacje (4)
        Najczęstsze pytania i odpowiedzi (1)
        Czystość i porządek (2)
        Statystyka wypadków w Gminie Krzymów (1)
    Wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w gospodarstwie. (1)
    Ogłoszenia i konkursy (0)
        2009 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (0)
        2010 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (2)
        2011 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (3)
        2012 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (4)
        2013 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (5)
        2014 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (7)
        2015 (0)
            Otwarte (3)
            Rozstrzygnięte (7)
        2016 (0)
            Otwarte (1)
            Rozstrzygnięte (6)
        2017 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (8)
        2018 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (7)
        2019 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (11)
        2020 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (12)
        2021 (0)
            Otwarte (0)
            Roztrzygnięte (10)
        2022 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
        2023 (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (5)
    Zarządzanie kryzysowe (4)
        Komunikaty (10)
        Ostrzeżenia meteo (3)
        Wykaz środków transportowych (1)
    Zgromadzenia (4)
    Dane Gminne (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Raport o stanie Gminy (0)
        Raport o stanie Gminy za 2018 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Krzymów za 2019 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2020 rok. (1)
        Raport o stanie Gminy za 2021 rok (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (2)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (16)
            2019 (79)
            2020 (93)
            2021 (94)
            2022 (94)
            2023 (19)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014 (14)
            2015 (64)
            2016 (51)
            2017 (57)
            2018 (33)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 (9)
            2011 (55)
            2012 (55)
            2013 (24)
            2014 (32)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006 (15)
            2007 (39)
            2008 (38)
            2009 (46)
            2010 (24)
        Kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 (6)
            2003 (38)
            2004 (54)
            2005 (50)
            2006 (30)
        Projekty aktów do konsultacji (1)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy Krzymów (0)
            Kadencja 2002 - 2006 (0)
                2004 (38)
                2005 (34)
                2006 (17)
            Kadencja 2006 - 2010 (0)
                2006 (2)
                2007 (3)
                2008 (0)
                2009 (2)
                2010 (3)
            Kadencja 2010 - 2014 (0)
                2011 (3)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                2016 (1)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                2020 (1)
                2021 (1)
                2022 (0)
        Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy Krzymów (0)
            2006 (8)
            2007 (1)
            2008 (2)
            2009 (5)
            2010 (1)
            2020 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (11)
    Inne (0)

Klauzula RODO
    RODO - dane kontaktowe, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)

Powszechny Spis Rolny 2020
    Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij