Chęć skorzystania z porady prawnej należy zgłaszać pod nr telefonu (63) 240-32-24.