Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok