Uchwała Nr LIX/351/2022 z dnia 26 października 2022 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Uchwała Nr LIX/352/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023 rok