Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na "Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Krzymów".

 

Krzymów, 2013-03-29

 

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego:

 

Przedmiot dialogu technicznego:

 

Gmina Krzymów - Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Krzymów.

 

Dialog techniczny prowadzony będzie w celu uzyskania przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

 

Warunki uczestnictwa w dialogu:

 

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty świadczące usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu złożą pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godziny 15:00.

Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy/wnioskodawców. Dokumenty sporządzone w języku obcym  należy przedłożyć wraz ich tłumaczeniem na j. polski.

Gmina Krzymów wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów (np. pełnomocnictwa) do ich złożenia w wyznaczonym terminie pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.

 

Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie zapraszającego:

Urząd Gminy w Krzymowie

Ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

odrębnie z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w dialogu.

 

O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie - na adres wskazany we wniosku.

 

Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Informacje dotyczące dialogu technicznego uzyskać można:

adres zamawiającego:

Ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie dialogu technicznego jest

1)   stanowisko              Inspektor

2)   imię i nazwisko        Krzysztof Moralewski            

3)   tel.                         63 241-37-75 

4)   fax.                        63 241-30-91

5)   w terminach            od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 13.00

 

 

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego  należy składać w miejscu:

 

Urząd Gminy Krzymów

Ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

Pokój nr 12 - Sekretariat

w terminie do dnia 2013-04-05 godz. 15:00

 

W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin jego złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Urząd Gminy w Krzymowie.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona: nazwą i adresem (firmy) zainteresowanego podmiotu. Koperta winna być zaadresowana:

 

Urząd Gminy Krzymów

Ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

Pokój nr 12 - Sekretariat

 

Koperta powinna być opisana wg poniższego wzoru:

 

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego w sprawie wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Krzymów. – nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 5 kwietnia 2013 r.”

 

 

 

Niniejsza Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

 

Załączniki

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Andrzejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Andrzejewska
Data wprowadzenia:2013-03-29 12:33:42
Opublikował:Monika Andrzejewska
Data publikacji:2013-03-29 12:43:36
Ostatnia zmiana:2013-03-29 12:53:04
Ilość wyświetleń:33587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij