URZĄD GMINY KRZYMÓW

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

tel. 063 24-13-280, fax 63 24-13-091

 

www.krzymow.nowoczesnagmina..pl   e-mail: krzymow@op.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku; 7:30 –15:30

 

 

Nazwa usługi

 

WYDANIE WYPISU I WYRYSU

 ZE STUDIUM LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa

pok. Nr 5, tel. 063 24-13-088

Podstawa prawna

§     Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami);

§     Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr XIX/118/2005 z dnia  14 lutego  2005r. w sprawie opłaty administracyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 55, poz. 6024 z 26 kwietnia 2005r.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Opłaty

Opłata skarbowa (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635):
Za wydane wypisu lub wyrysuj ze studium lub miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego:
    1. od wypisu
:

a) do 5 stron - 30,00 zł,

b) powyżej 5 stron - 50,00 zł.

    2. od wyrysu:

      a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą
          część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

      b) nie więcej niż – 200 zł

Opłatę uiszcza się w Kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu Gminy Krzymów przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

Sposób

załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tryb odwoławczy

-

Termin

załatwienia sprawy

Do 7 dni

Inne informacje

-

Formularz do pobrania

Wniosek

 

 

 

Nazwa usługi

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI  W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa

pok. Nr 5, tel. 063 24-13-088

Podstawa prawna

§     Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Opłata skarbowa :

- zaświadczenie – 17 zł

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Sposób

załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tryb odwoławczy

-

Termin

załatwienia sprawy

Do 14 dni

Inne informacje

-

Formularz do pobrania

Wniosek