INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

referent ds. kadrowo - płacowych

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Woźniak zam. w miejscowości Rożek Krzymowski gmina Krzymów.

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Anna Woźniak spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu
o naborze. W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawa niezbędnych na stanowisku referenta ds. kadrowo - płacowych.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                               Danuta Mazur

 

 

Krzymów, dnia 23.08.2022 r.