INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

Informatyk

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko został wybrany Pan Damian Moralewski zam. w Koninie.

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pan Damian Moralewski spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu
o naborze. W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawa niezbędnych na stanowisku informatyk.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                               Danuta Mazur

 

 

Krzymów, dnia 13.05.2022 r.