INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

Młodszy referent ds. ochrony środowiska

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Wiesława Zielińska zam. w Szczepidle gmina Krzymów.

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Wiesława Zielińska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawa niezbędnych na stanowisku młodszego referent ds. ochrony środowiska.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                Danuta Mazur