INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE:

 

Referent ds. zamówień publicznych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko został wybrany Pan Robert Banaszak zam. w Koninie.

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pan Robert Banaszak spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.
W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawa niezbędnych na stanowisku Referent ds. zamówień publicznych.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                           /-/  Danuta Mazur

 

Krzymów, dnia  09.09.2021 r.