Numer uchwały:
XXXIII/208/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.