Numer uchwały:
XXIX/192/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.