Data uchwały:
16.12.2020 r.

Numer uchwały:
XXIX/187/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.