Petycja Rodziców uczniów szkoły podstawowej w Szczepidle.