Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Krzymów - 2 września .2020 r.