Data uchwały:
30.09.2020 r.

Numer uchwały:
XXV/164/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.