Data uchwały:
2.09.2020 r.

Numer uchwały:
XXIV/158/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.