Data uchwały:
02.09.2020 r.

Numer uchwały:
XXIV/157/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .