Wyniki głosowania jawnego przeprowadzonego na XXI  Sesji Rady Gminy Krzymów w dniu 13 maja 2020 roku