Poniżej został zamieszczony rejestr dotyczący zezwoleń na prowadzenie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów