Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

 

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w roku 2019 w zakresie prowadzenia na terenie gminy placówek wsparcia dziennego.

          Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                             /-/ Danuta Mazur

 

=============================================================

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert

na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

 

I. Informacje ogólne:

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. roku, poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2.    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;

3)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

 

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r poz. 450 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

 

IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela  spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. 

 

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2,  w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

                                                     

                                                                              

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                     /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

Formularz zgloszenia (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula ogolna RODO (25.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Mariola Szczepankiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Szczepankiewicz
Data wprowadzenia:2019-01-17 09:39:15
Opublikował:Mariola Szczepankiewicz
Data publikacji:2019-01-17 09:43:39
Ostatnia zmiana:2019-02-11 08:32:39
Ilość wyświetleń:178

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij